Αποκατάσταση στήθους

Αποκατάσταση στήθους μετά από μαστεκτομή : Επαναθηλαιοποίηση

Ο  καρκίνος του μαστού είναι μία εξαιρετικά συχνή νόσος, που αφορά μεγάλο αριθμό γυναικών όλων των ηλικιών. Ο συστηματικός, προληπτικός έλεγχος των γυναικών από μικρή ηλικία, ο γενετικός προσδιορισμός των γυναικών υψηλού κινδύνου, αλλά κυρίως η αλλαγή στη νοοτροπία των γυναικών απέναντι στην πρόληψη, έχουν βοηθήσει ώστε ολοένα και περισσότερες γυναίκες να διαγιγνώσκονται σε πολύ πρώιμα στάδια της νόσου. Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις στην ογκολογική και ακτινοθεραπευτική προσέγγιση προσφέρουν νέες, πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Η πλαστική χειρουργική έρχεται να συμπληρώσει την γενική χειρουργική και την ογκολογία στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, προσφέροντας στην αισθητική και ψυχολογική βελτίωση της ασθενούς.

Χρόνος αποκατάστασης

Η απώλεια τμήματος, ή και ολόκληρου του μαστού είναι μια επέμβαση που επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η γυναίκα τη θηλυκότητά της και έχει σημαντικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά της. Οι σύγχρονες απόψεις υποστηρίζουν ότι όλες οι γυναίκες έχουν να κερδίσουν από την αποκατάσταση του μαστού τους, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της νόσου. Έτσι, σχεδόν όλες οι γυναίκες μετά από μαστεκτομή έχουν ένδειξη αποκατάστασης μαστού, μετά ένα διάστημα ενός εξαμήνου περίπου, οπότε και ολοκληρώνονται οι συμπληρωματικές θεραπείες (χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες). Στις περιπτώσεις που η ανατομική θέση του όγκου και η έκταση του επιτρέπουν την συντηρητική εκτομή του μαστού (skin preserving technique), είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση. Δηλαδή στον ίδιο χρόνο της μαστεκτομής να γίνει και αποκατάσταση. Η ένδειξη για άμεση αποκατάσταση είναι απόφαση από κοινού του πλαστικού χειρουργού, του γενικού χειρουργού και του ογκολόγου.

Μέθοδοι αποκατάστασης

Άμεση αποκατάσταση

Αν και, σε κάποιες περιπτώσεις, η περίσσεια του δέρματος μετά την μαστεκτομή επιτρέπει την τοποθέτηση ενός ενθέματος σιλικόνης άμεσα, οι αυξημένες επιπλοκές που παρατηρούνται με την τεχνική αυτή (σχηματισμός ρικνωτικής κάψας, απόρριψη του ενθέματος, νέκρωση του δέρματος) περιορίζουν τη χρήση της.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης, συστήνουμε την τοποθέτηση ειδικών ενθεμάτων σιλικόνης τύπου Becker, τα οποία είναι δίχωρα και το ένα τμήμα τους είναι ήδη προγεμισμένο με γέλη σιλικόνης, ενώ το άλλο μπορεί να γεμίσει με φυσιολογικό ορό μέσω ειδικής βαλβίδας. Έτσι, μπορούμε σταδιακά, σε εβδομαδιαία βάση να αυξάνουμε τον όγκο του ενθέματος, δίνοντας χρόνο στους ιστούς να προσαρμοστούν στην διάταση που θα υποστούν από την τοποθέτηση του ενθέματος. Το πλεονέκτημα αυτών των ενθεμάτων είναι ότι, αφενός μπορούμε να πετύχουμε καλύτερη συμμετρία, κάνοντας αυξομειώσεις στον όγκο, και αφετέρου είναι δυνατό να παραμείνουν μόνιμα (αφαιρείται απλά η βαλβίδα).

Αποκατάσταση με Αυτόλογους ιστούς

Όταν η περίσσεια δέρματος μετά την μαστεκτομή είναι ελάχιστη, υπάρχουν δερματικές βλάβες από την ακτινοβολία (ρικνώσεις, λέπτυνση του δέρματος) ή έχει αφαιρεθεί ο μείζων θωρακικός μυς (τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή), η αποκατάσταση του στήθους με ενθέμα μονο δεν είναι δυνατή. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε αυτόλογους ιστούς (μυοδερματικοί κρημνοί) από άλλα σημεία του σώματος. Από τις εναλλακτικές λύσεις που έχουμε στην επιλογή της περιοχής από όπου θα μεταφέρουμε ιστούς, σε γενικές γραμμές προτιμούμε την περιοχή της πλάτης, από όπου μπορούμε να μετακινήσουμε μία νησίδα δέρματος, μαζί με ένα τμήμα του πλατύ μυ που υπάρχει από κάτω (πλατύς ραχιαίος μυς) και να τα μεταφέρουμε στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα για την ανακατασκευή του μαστού. Η μέθοδος αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με την τοποθέτηση ενθέματος, εφόσον αυτό απαιτείται για λόγους συμμετρίας με τον άλλο μαστό. Στην πλάτη παραμένει μία ουλή η οποία κρύβεται από τον στηθόδεσμο.

Αποκατάσταση συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω

Σε δεύτερο χρόνο, αφού έχει ολοκληρωθεί η επούλωση του ανακατασκευασμένου στήθους προχωρούμε στην ανάπλαση του συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω.

Τελικά . . .

Η γυναίκα που έχει υποβληθεί, ή πρόκειται να υποβληθεί σε μαστεκτομή, όχι απλά δικαιούται αλλά το οφείλει στον εαυτό της να αποκαταστήσει το σώμα της. Το αποτέλεσμα της αποκατάστασης όχι μόνο θα την ικανοποιήσει αισθητικά, αλλά θα τη βοηθήσει ουσιαστικά στο να ξεπεράσει τη νόσο της.

Μπορείτε επίσης να δείτε : Six Pack in a Day Tight Thread Lift (TTL) Cryolipolysis Αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους Λιποαναρρόφηση – Λιπογλυπτική Laser Λιπόλυση Βραζιλιάνικοι γλουτοί – Brazilian Butt Κοιλιοπλαστική

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει από την πλοήγησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rejuvenation.gr