Το FDA απαγορεύει την χρήση χειρουργικών γαντιών με πούδρα

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απαγορεύει τη χρήση σκόνης σε ιατρικά γάντια, επειδή ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Η απαγόρευση, προτάθηκε πρώτη φορά το Μάρτη του 2016. Η σκόνη που χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους των γαντιών έχει συσχετισθεί με πολλές δυνητικά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής φλεγμονής των αεραγωγών, αντιδράσεις υπερευαισθησίας, αλλεργικές αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένου του άσθματος), πνευμονική φλεγμονή και βλάβη, κοκκιώματα, και το περιτόναιο.