Αυξητική στήθους

Αυξητική στήθους

Το εμφανέστερο, ίσως, σημείο θηλυκότητας σε μία γυναίκα με, ή χωρίς ρούχα είναι το στήθος. Τεράστιο μέρος της πλαστικής χειρουργικής ασχολείται τόσο με τη μεγέθυνση, όσο με τη σμίκρυνση, αλλά και με την μορφοποίησή του.

Τα τελευταία χρόνια, πέρα από ορισμένες τάσεις υπερβολής, έχουν παγιωθεί συγκεκριμένοι τρόποι, τουλάχιστον σε ότι αφορά τους τρόπους αύξησης του μεγέθους του. Πλοηγηθείτε στο υπομενού για τις δυνατότητες, ενδείξεις και τα αποτελέσματα της κάθε μεθόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rejuvenation.gr