Ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική για επίκτητες δυσμορφίες

Τα πτερύγια των αυτιών αποτελούν σημαντικές αισθητικές μονάδες του προσώπου κι έτσι, η μερική, ή ολική απώλεια, ή η μόνιμη δυσμορφία τους, προκαλούν σημαντικό αισθητικό πρόβλημα. Οι συχνότερες αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιες βλάβες είναι τραυματισμοί, δάγκωματα ζώων, εγκαύματα, κρυοπαγήματα, νέκρωση του χόνδρου του πτερυγίου, αφαίρεση κακοήθων όγκων κ.α.

Ανεξάρτητα από την αιτία που έχει προκαλέσει το έλλειμμα στο πτερύγιο, θα πρέπει να έχει περάσει ικανό χρονικό διάστημα, προκειμένου να μπορούμε να εκτιμήσουμε ποια στοιχεία των ιστών είναι βιώσιμα, αλλά και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο φλεγμονής.

Μετά από λεπτομερή εξέταση και φωτοτεκμηρίωση του προσώπου σας, θα συζητήσουμε μαζί σας για το αποτέλεσμα που μπορούμε να επιτύχουμε, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές. Σε περιπτώσεις μερικής απώλειας του πτερυγίου, οι επανορθωτικές λύσεις είναι περισσότερες και πολλές από αυτές απαιτούν μόνο ένα χειρουργείο.

Εάν έχει συμβεί πλήρης απώλεια του πτερυγίου, τότε είναι απαραίτητες περισσότερες από μία επεμβάσεις. Αρχικά, γίνεται διευθέτηση των υπαρχόντων ιστών και σχηματίζεται μία θήκη, όπου τοποθετείται ένας διατατήρας ιστών. Πρόκειται για ένα σιλικονούχο ένθεμα, το οποίο μπορούμε να διατείνουμε σταδιακά, ώστε να αυξήσει την επιφάνεια του διαθέσιμου δέρματος. Μετά από 3 έως 4 μήνες, αφαιρούμε τον διατατήρα και τοποθετούμε χόνδρινο μόσχευμα, που έχει ληφθεί από τις πλευρές. Το μόσχευμα αυτό, σμιλεύεται, ώστε να έχει παρόμοιο μέγεθος και μορφολογία με το άλλο αυτί. Τέλος, αφού γίνει η πρόσληψη του χόνδρινου μοσχεύματος (μετά από 3 μήνες), διαμορφώνεται η οπίσθια επιφάνεια του πτερυγίου.

Σε μεγάλες ηλικίες, ή όταν η γενική κατάσταση της υγείας δεν επιτρέπει τη σειρά των επεμβάσεων για την αποκατάσταση ολόκληρου του πτερυγίου, μπορεί να σας συστήσουμε εναλλακτικά την τοποθέτηση σιλικονούχου πρόθεσης, η οποία έχει εξαιρετική ομοιότητα με το υγιές αυτί και δείχνει πολύ φυσική. Η πρόθεση σταθεροποιείται με ειδικές βίδες στο οστό και είναι μόνιμη.

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει από την πλοήγησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rejuvenation.gr