Τραυματισμοί τενόντων χεριού

Τραυματισμοί τενόντων χεριού: Το 50% των εργατικών ατυχημάτων

Οι τραυματισμοί του χεριού -ειδικά όταν προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα- έχουν ως συνήθη κατάληξη την κάκωση ενός, ή περισσοτέρων, τενόντων που είναι υπεύθυνοι για την κίνηση των δακτύλων. Συχνά δε, επειδή κατά την εξέταση δεν λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό του μηχανισμού κάκωσης, ή επειδή γίνεται πρόχειρη κλινική εξέταση, κάποιες βλάβες των τενόντων του χεριού μένουν αδιάγνωστες και δεν αντιμετωπίζονται.

Παλαιότερα, επικρατούσε η θεώρηση ότι οι τραυματισμοί των τενόντων του χεριού είναι μία οξεία κατάσταση που χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης. Ωστόσο, τα νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν ότι εάν η αποκατάσταση γίνει εντός 2 εβδομάδων από την κάκωση, τα αποτελέσματα της αποκατάστασης είναι τα ίδια με αυτά της άμεσης αποκατάστασης. Ειδικά δε, εάν το τραύμα είναι μολυσμένο, ή έχει προκληθεί από δάγκωμα, η καθυστερημένη αποκατάσταση επιβάλλεται.

Σε περίπτωση που, για διάφορους λόγους, η αποκατάσταση καθυστερήσει έως και 5 εβδομάδες, τα λειτουργικά αποτελέσματα αναμένονται ικανοποιητικά, αλλά αυξάνεται ο χρόνος επούλωσης και αποθεραπείας. Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από 5 εβδομάδες, τότε η αποκατάσταση δεν μπορεί να είναι άμεση (να χρησιμοποιηθούν τα κομμένα τμήματα των τενόντων), αλλά θα πρέπει να γίνει χρήση τενόντιου μοσχεύματος ή τενοντομετάθεση.

Η αποκατάσταση των τενόντων γίνεται με ενδοφλέβια περιοχική αναισθησία (αναισθησία κάτωθεν του αγκώνα), ή με βραχιόνιο block (αναισθησία ολόκληρου του χεριού κάτω από τον ώμο), σε συνθήκες ισχαιμίας (γίνεται αφαίμαξη του χεριού ώστε το χειρουργικό πεδίο να είναι τελείως αναίμακτο). Η επέμβαση είναι λεπτή και ανάλογα με το είδος του τένοντα (εκτείνοντας, καμπτήρας), τη θέση της βλάβης (στο ύψος των δακτύλων, στην παλάμη, στον καρπό), τον μηχανισμό κάκωσης και την βλάβη καθεαυτή του τένοντα, χρησιμοποιούνται διάφορα είδη τενοντορραφών, προώθησης τενόντων και άλλων τεχνικών, που έχουν ως σκοπό την ανατομική και λειτουργική αποκατάσταση του τένοντα.

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, θα παραμείνετε για 1-2 ημέρες στην κλινική, προκειμένου να σας χορηγηθεί ενδοφλέβια αντιβίωση και να διασφαλιστεί η σωστή ανάπαυση του χεριού, άμεσα μετεγχειρητικά. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, ακόμη και στην αρτιότερη τεχνικά αποκατάσταση τένοντα, εάν δεν ακολουθήσετε αυστηρά το μετεγχειρητικό πρωτόκολλο κινητοποίησης και φυσικοθεραπείας, το αποτέλεσμα δεν θα είναι ικανοποιητικό. Επίσης, λόγω της πολυπλοκότητας του τενόντιου μηχανισμού του χεριού (ειδικά στην καμπτική επιφάνεια των δακτύλων), ακόμα και με την καλύτερη δική σας συνεργασία, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να επανεπέμβουμε, προκειμένου να διορθώσουμε τυχόν συμφύσεις που θα έχουν δημιουργηθεί.

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει από την πλοήγησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rejuvenation.gr