Ρινοπλαστική

Ρινοπλαστική: Βελτίωση του προφίλ με μια κίνηση

Η μύτη (ρις στα αρχαία ελληνικά) αποτελεί, ίσως, την αισθητική μονάδα του προσώπου, που επηρεάζει περισσότερο από κάθε άλλο στοιχείο τη φυσιογνωμία ενός ατόμου. Παρόλο που υπάρχουν πολλές ανθρωπομετρικές μελέτες που ορίζουν τις αναλογίες μίας “αισθητικά αποδεκτής” μύτης, στην πραγματικότητα μικρές αποκλίσεις μπορεί να είναι, όχι μόνο ανεκτές, αλλά και να συνεισφέρουν θετικά στην ιδιαιτερότητα ενός προσώπου.

Ο όρος ρινοπλαστική περιλαμβάνει μία ομάδα χειρουργικών τεχνικών, με τις οποίες είναι δυνατόν να τροποποιήσουμε τα επιμέρους χαρακτηριστικά της μύτης (μέγεθος, ρινοχειλική γωνία, προβολή πτερυγιαίων χόνδρων, ακρορρίνιο, στυλίδα, δομή ρινικών οστών και διαφράγματος, μετωπορρινική γωνία), προκειμένου να αλλάξουμε την εξωτερική της εμφάνιση. Παράλληλα, είναι δυνατό να βελτιώσουμε την προβληματική ρινική αναπνοή, όταν αυτή οφείλεται σε ανατομικές ανωμαλίες (όχι όταν είναι αποτέλεσμα αλλεργικής, αγγειοκινητικής ή ατροφικής ρινίτιδας). Σε κάθε περίπτωση, το κύριο μέλημά μας είναι η βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης της μύτης, με παράλληλη διατήρηση, ή και ενίσχυση -αν είναι εφικτό- της λειτουργικότητάς της.

Μπορώ να ξέρω πώς θα είναι ακριβώς η μύτη μου μετά; Μπορείτε να μου το δείξετε αυτό σε υπολογιστή, ή σε κάποια φωτογραφία;

Αρχικά, θα εξετάσουμε τη μύτη και το πρόσωπό σας στο σύνολό του, ώστε να διαπιστωθούν οι τυχόν ασυμμετρίες, ή δυσμορφίες που υπάρχουν. Στη συνέχεια, θα σας προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για εσάς, ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε μία μύτη που θα σας αρέσει αισθητικά, αλλά και που θα ταιριάζει με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου σας. Λόγω της ανθρώπινης φυσιολογίας, οι ιστοί κάθε ατόμου έχουν διαφορετικές ιδιότητες και αποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στην όποια χειρουργική παρέμβαση. Γι’αυτό και η πολιτική μας είναι να μη χρησιμοποιούμε σχεδιαστικά προγράμματα, ή προγράμματα προσομοίωσης για να περιγράψουμε το τελικό αποτέλεσμα.

Η ρινοπλαστική ενδείκνυται να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του σκελετού της μύτης. Έτσι, καλό είναι τα κορίτσια να έχουν περάσει την ηλικία των 16 ετών και τα αγόρια την ηλικία των 18 ετών, ώστε η μύτη να έχει περιέλθει στην οριστική της μορφή και εμφάνιση πριν την επέμβαση.

Έχω ήδη υποβληθεί σε ρινοπλαστική και το αποτέλεσμα δεν με ικανοποιεί. Πότε μπορώ να χειρουργηθώ;

Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβληθεί σε ρινοπλαστική και πρόκειται να προβούμε σε διορθωτική ρινοπλαστική, θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον ένα έτος από το προηγούμενο χειρουργείο, ώστε να έχει μονιμοποιηθεί το αισθητικό αποτέλεσμα της προηγούμενης επέμβασης και να έχουμε μία ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη εικόνα της μύτης σας.

Πώς γίνεται η επέμβαση; Θα έχω ουλές μετά;

Η ρινοπλαστική πραγματοποιείται πάντα με γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 2 ώρες. Η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι αυτή της “κλειστής” ρινοπλαστικής. Στην “κλειστή” ρινοπλαστική, η επέμβαση γίνεται μέσα από τομές στο εσωτερικό της μύτης, οι οποίες δεν φαίνονται εξωτερικά. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που η τεχνική αποκατάσταση του ακρορρινίου είναι εξαιρετικά δύσκολη, μπορεί να εκτελεστεί η λεγόμενη “ανοικτή” ρινοπλαστική, μετά την οποία παραμένει μία μικρή ουλή στο μεσαίο τοίχωμα των ρουθουνιών η οποία όμως είναι δύσκολα παρατηρήσιμη.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αναδιαμορφώνουμε αρχικά την άκρη της μύτης, τροποποιώντας τις αναλογίες των χόνδρων και στη συνέχεια επεμβαίνουμε με οστεοτομές στον οστέινο σκελετό της μύτης. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετούνται στη μύτη βαζελινούχες γάζες και ένας μικρός γύψινος νάρθηκας εξωτερικά, ώστε να παραμείνει σταθερό το τελικό σχήμα της μύτης και να μην έχουμε παραμορφώσεις.

Πώς θα είμαι μετά το χειρουργείο;

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, ο πόνος είναι ελάχιστος, καθώς θα σας έχουν χορηγηθεί τα κατάλληλα αναλγητικά φάρμακα. Η περιοχή γύρω από τα μάτια θα είναι πρησμένη και ενδεχομένως με μερικές μελανιές. Την επόμενη ημέρα, θα αφαιρέσουμε τις γάζες από το εσωτερικό της μύτης και θα μπορείτε ήδη να αναπνέετε από τη μύτη φυσιολογικά.

Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 2 ημέρες και θα πρέπει να έχετε προγραμματίσει εκ των προτέρων την παραμονή και ξεκούρασή σας στο σπίτι για 10 ημέρες μετά το χειρουργείο, οπότε και θα γίνει η αφαίρεση του νάρθηκα. Στο διάστημα αυτό, θα πρέπει επίσης να απέχετε από έντονες δραστηριότητες και να αποφεύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο τις άσκοπες μετακινήσεις, προκειμένου να αποφευχθεί κάποια πιθανή κάκωση, που μπορεί να παραμορφώσει την εμφάνιση της χειρουργημένης μύτης.

Μετά την αφαίρεση του νάρθηκα, θα τοποθετηθούν στη ράχη της μύτης κάποιες λεπτές κολλητικές ταινίες, που βοηθούν στην καλύτερη εσωτερική επούλωση των ιστών και θα επανέλθετε σταδιακά στις καθημερινές δραστηριότητές σας.

Συνηθίζοντας το νέο σας πρόσωπο . . .

Η αλλαγή που θα αντιληφθείτε συνολικά στο πρόσωπό σας μετά την αφαίρεση του νάρθηκα θα είναι έντονη, ακόμα και αν οι τροποποιήσεις που έχουμε κάνει είναι χειρουργικά μικρές, κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό και επιθυμητό. Η μύτη σας θα συνεχίσει να είναι πρησμένη για τον πρώτο μήνα και πιθανότατα θα υπάρχουν και κάποιες από τις αρχικές μελανιές του χειρουργείου γύρω από τα μάτια.

Μετά την πάροδο του πρώτου μήνα, θα αρχίσετε να βλέπετε την εικόνα του πραγματικού αισθητικού αποτελέσματος, ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πλήρως αντιπροσωπευτική και οριστική εικόνα της ρινοπλαστικής σας θα είναι εμφανής μετά την πάροδο ενός έτους περίπου.

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει από την πλοήγησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rejuvenation.gr