Επεμβάσεις αποκατάστασης

Βασικός λίθος της ειδικότητας της Πλαστικής Χειρουργικής, ξεκινώντας από την Ινδία 2500 χρόνια πριν, είναι η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση ιστών και οργάνων, οι επεμβάσεις αποκατάστασης δηλαδή . Πιστοί σε αυτή την παράδοση, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω από τις δραστηριότητές μας το δύσκολο, αλλά και τόσο ηθικά ανταποδοτικό έργο της αποκατάστασης.

Στο υπομενού μπορείτε να ενημερωθείτε για τους τομείς αποκατάστασης στους οποίους εξειδικευόμαστε.

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει από την πλοήγησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rejuvenation.gr