Βαριατρική

Τα αισθητικά ελλείμματα που μένουν μετά από εκσεσημασμένη απώλεια κιλών, αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα, τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους θεράποντες ιατρούς. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα και προγραμματισμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αλλαγή της εμφάνισης. Ενσκύπτωντας πάνω από συγκεκριμένο πρόβλημα, ασχολούμαστε μόνο με επιλεγμένα περιστατικά και μόνο με ελλείμματα που αναφέρονται στο μενού.

Πλοηγηθείτε για να δείτε τις ενδείξεις και τα αποτελέσματα.

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει από την πλοήγησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rejuvenation.gr