Αποκατάσταση συγγενών δυσπλασιών του προσώπου

Αποκατάσταση συγγενών δυσπλασιών του προσώπου : Λύση σε σοβαρά προβλήματα εμφάνισης στο μόνο σημείο που δεν μπορούμε να κρύψουμε.

Οι συγγενείς δυσπλασίες, ή διαμαρτίες του προσώπου, οφείλονται σε αποτυχία πλήρους διάπλασης των διαφόρων ιστών της κεφαλής κατά την ενδομήτρια ζωή. Μερικές από αυτές οφείλονται σε κληρονομικότητα, κάποιες αποδίδονται σε ουσίες με τερατογόνο δράση, ενώ άλλες αποτελούν τυχαία συμβάματα κατά την ενδομήτρια ζωή, αγνώστου αιτιολογίας.

Οι περισσότερες από τις συγγενείς δυσπλασίες του προσώπου έχουν ένδειξη να αντιμετωπιστούν χειρουργικά σε μικρή ηλικία. Ωστόσο, λόγω άλλων προβλημάτων υγείας, ή ανεπαρκούς αντιμετώπισης, υπάρχει μεγάλος αριθμός ενηλίκων που φέρουν συγγενείς δυσμορφίες στο πρόσωπο και μπορούν να ωφεληθούν τόσο αισθητικά, όσο και από άποψη υγείας, αφού κάποιες διαμαρτίες του δέρματος ενδέχεται να εμφανίσουν ακόμη και κακοήθη εξαλλαγή.

Συγγενείς δυσπλασίες του δέρματος που μπορεί να αφορούν το πρόσωπο είναι ο γιγαντιαίος μελαγχρωματικός σπίλος, ο τριχωτός μελαγχρωματικός σπίλος, ο μυρμηκιώδης σπίλος, ο σμηγματορροϊκός σπίλος, οι αγγειοδυσπλασίες, τα λεμφαγγειώματα και οι δερμοειδείς κύστεις. Λόγω της αισθητικής σημασίας της θέσης αυτών των βλαβών, η χειρουργική αφαίρεση χρήζει σχολαστικού σχεδιασμού, προκειμένου να αποφευχθούν δευτερογενείς παραμορφώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εφαρμογή των κλασσικών τεχνικών της πλαστικής χειρουργικής μπορεί να δώσει τις επιθυμητές λύσεις στην κάλυψη του ελλείμματος που θα δημιουργηθεί από την αφαίρεση της δυσπλασίας. Μάλιστα, ειδικά στις αγγειοδυσπλασίες μπορούμε να επέμβουμε αναίμακτα με την χρήση του Laser Nd:YAG έχοντας εξαιρετικά αποτελέσματα.

Οι συγγενείς δυσπλασίες που αφορούν την διάπλαση του προσώπου και του κρανίου είναι οι διάφοροι τύποι σχιστιών και οι κρανιοπροσωπικές δυσοστώσεις. Και οι δύο τύποι δυσπλασίων πρέπει να αντιμετωπίζονται σε μικρή ηλικία από ομάδα ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων (πλαστικοί χειρουργοί, παιδοχειρουργοί, γναθοχειρουργοί). Οι σχιστίες, με συχνότερες το λαγώχειλος (χειλεοσχιστία) και το λυκόστομα (υπερωιοσχιστία), αντιμετωπίζονται συνήθως από την παιδική ηλικία. Ωστόσο, πολύ συχνά βλέπουμε ενήλικες με υπολειμματικές δυσμορφίες στα χείλη και τη μύτη. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούμε να επέμβουμε δευτερογενώς και με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών να αποκαταστήσουμε τη συμμετρία του προσώπου.

Μπορείτε επίσης να δείτε : Six Pack in a Day Tight Thread Lift (TTL) Cryolipolysis Αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους Λιποαναρρόφηση – Λιπογλυπτική Laser Λιπόλυση Βραζιλιάνικοι γλουτοί – Brazilian Butt Κοιλιοπλαστική

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει από την πλοήγησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rejuvenation.gr