Αιμαγγειώματα-Αγγειακές Δυσπλασίες

Αιμαγγειώματα-Αγγειακές Δυσπλασίες: Ορατή βελτίωση από την πρώτη θεραπεία.

Τόσο τα αιμαγγειώματα, όσο και οι αγγειακές δυσπλασίες είναι συχνές καταστάσεις που αφορούν την βρεφική και παιδική ηλικία. Μέχρι πρόσφατα, επικρατούσε και επιστημονικά μία σύγχυση, σε ότι αφορά την ταξινόμηση και την διάκριση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών αγγειακών βλαβών. Η διάκριση μεταξύ τους έχει μεγάλη σημασία, γιατί οι δύο καταστάσεις έχουν τελείως διαφορετική παθοφυσιολογία, διαφορετική εξέλιξη και συνεπώς διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης.HAEMAGEOMA_GR_HTML_m63a3a6c1

Με δεδομένο ότι τα περισσότερα αιμαγγειώματα έχουν υποστραφεί (έχουν δηλαδή εξαφανιστεί) μέχρι την εφηβεία και στη θέση τους παραμένει κάποια μικρή ουλή, οι περιπτώσεις ενηλίκων με υπολειμματικά αιμαγγειώματα είναι λίγες. Στην περίπτωση αυτή όμως, η θεραπεία με το Nd:YAG Laser δίνει άριστα αποτελέσματα και εξαφανίζει οποιαδήποτε παραμένουσα αγγειακή βλάβη δημιουργεί αισθητικό, ή λειτουργικό πρόβλημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία στον χώρο του ιατρείου.

Οι αγγειακές δυσπλασίες αφορούν δομικές και μορφολογικές ανωμαλίες των αγγείων (αρτηριών, φλεβών, λεμφαγγείων), που είναι αποτέλεσμα προβληματικής εμβρυολογικής μορφογένεσης. Οι αγγειακές δυσπλασίες είναι εμφανείς από την στιγμή της γέννησης του βρέφους, σε αντίθεση με τα αιμαγγειώματα, που εμφανίζονται τις πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννηση. Επιπλέον, δεν εμφανίζουν αυτόματη υποστροφή όπως τα αιμαγγειώματα, αλλά ακολουθούν την ανάπτυξη του παιδιού.

Οι συνηθέστεροι τύποι αγγειακών δυσπλασιών είναι :

Α.Τριχοειδικές αγγειοδυσπλασίες (παλαιότερη ονομασία οινόχρους αγγειακός σπίλος – Port Wine Stains). Εμφανίζονται σε συχνότητα 0,3% των νεογέννητων και στο 80% αφορούν το πρόσωπο. Συνήθως η κατανομή της βλάβης ακολουθεί την κατανομή του τριδύμου νεύρου του προσώπου. Μπορεί να συνοδεύεται από ανωμαλίες των οφθαλμών, ή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η αντιμετώπιση με το αγγειακό Laser Nd:YAG θεωρείται ως η πλέον αποτελεσματική.

Β. Φλεβικές αγγειοδυσπλασίες. Συνήθως δεν είναι εμφανείς στην παιδική ηλικία, αλλά στην ενήλικη ζωή με την μορφή κιρσωδώνveins επιφανειακών φλεβών στα πόδια.

Γ. Λεμφικές αγγειοδυσπλασίες. Είναι πιο σπάνιες και συνήθως εμφανίζονται με την μορφή διάφανων τριχοειδών, ή μικρών φυσαλίδων που δεν μεταβάλλονται με τον χρόνο. Μπορεί να συνδυάζονται με φλεβικές δυσπλασίες. Η αφαίρεση τους με το Laser Er:YAG έχει πολύ καλά αποτελέσματα.

Δ. Αρτηριοφλεβικές αγγειοδυσπλασίες. Πρόκειται για αγγειακές βλάβες, που συνήθως έχουν ψηλαφητό παλμό. Η αντιμετώπιση τους είναι πιο σύνθετη και χρειάζεται να γίνουν αρκετές απεικονιστικές εξετάσεις, όπως μαγνητική τομογραφία, ή αρτηριογραφία προκειμένου να καθοριστεί η έκταση και η συμμετοχή τους σε σημαντικές ανατομικές δομές. Πολλές φορές πριν από την χειρουργική εξαίρεση τους γίνεται εμβολισμός, προκειμένου να μειωθεί η αιμάτωση τους. Η αποκατάσταση του ελλείμματος που δημιουργείται μετά την αφαίρεση τους, συχνά απαιτεί την χρήση ιστών (κρημνών) από παρακείμενες ή απομακρυσμένες περιοχές του σώματος.

Μπορείτε επίσης να δείτε : Six Pack in a Day Tight Thread Lift (TTL) Cryolipolysis Αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους Λιποαναρρόφηση – Λιπογλυπτική Laser Λιπόλυση Βραζιλιάνικοι γλουτοί – Brazilian Butt Κοιλιοπλαστική

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει από την πλοήγησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rejuvenation.gr